ATTITUDE AFFECTS OUTCOME

Van vraagstuk naar verandering. Van een traag naar een sneller en effectief proces met gedragen resultaat.

Slider

 

An Agent owns its ground.
An Agent transforms need into action.
An Agent involves anyone that matters.
An Agent is co-creative.
An Agent utilizes potential.


werken met ons is:

Versneld iteratief proces
Benutten van potentie
Tools en mindset
Co-creatief

OUR DNA

Attitude affects outcome

Om uit te leggen wie we zijn gebruiken we de metafoor van onze chlorophytum!  Agents of Change zijn kenmerkend voor hun attitude in alles wat zij doen. Dit gedachtegoed is de voedingsbodem van elke Agent of Change,  die werkt vanuit House of Change. Dit resulteert in de kern van de chlorophytum: Agents die samenwerken, zijn allen sterk geworteld in een voedzame bodem met dezelfde attitude maar mét versterkende expertises. Vanuit deze plek zetten wij vraagstukken en behoeftes om in diverse leertrajecten en concepten. Met een ander jasje, maar doorleefd met hetzelfde DNA.  

WHAT WE DO

Totaal concepten

Wij zijn een multidisciplinair team dat totaal-concepten ontwikkeld. De perspectieven waar we vanuit werken zijn human centred design, gedrags-wetenschap, branding & marketing. We staan met iedereen in contact die te maken heeft met het vraagstuk. Je vindt ons daarom soms op straat, in de kantine van de organisatie, als vlieg op de muur ter observatie of gewoon in gesprek met een goede kop koffie. We ontwerpen en ontwikkelen niet alleen voor mensen, maar juist met mensen.  

Proces begeleiding

Innovatievraagstukken zijn complex, vooral de implementatie daarvan waarin de factor mens nog wel eens wordt vergeten. Wij begeleiden van het begin (brainstormsessies) tot aan het einde (implementatie). Verandering is niet een kunstje die we even komen doen, het vraagt om een duurzame samenwerking die ontstaat door een relatie op te bouwen, continue feedback te vragen en afstemming met de stakeholders. Waardoor de uitkomst altijd voelt als een logisch gevolg.

Leer trajecten

Verandering is een continuüm. We werken met leervragen zodat jij, het bedrijf of organisatie eigenaar wordt van het veranderproces. We creëren een ervaring, want wij geloven in action-based learning. De leertrajecten ontwerpen we op maat, waarin we oog hebben voor talent, waarborging & individuele vraagstukken. We zoeken de spanning op, versterken het reflectief vermogen en we staan ook stil bij het vieren van successen.

PROJECTS

MASTER TRACK SOCIAL SCIENCE

Question: This year the mastertracks wanted to start together, instead of seperate. With that many student connection among all students could be difficult. How can we make sure that the student will get to know the others? So working together will be so much more effective.

Outcome: We created a Social Design about connection with each other! – als professionals in het pedagogische veld is het maken van connectie met de mensen waarmee je werkt essentieel.

MASTER TALENT DEVELOPMENT AND CREATIVITY

Question: Give students the insight of the power of networking. So that the can experience the relevance of creating and using your own network. High goal: increase their employability.

Outcome: We created an experience of their own network! This real life network, where in talents and questions were connected, gave the students insight in their own talents and the potential of the whole group. They walked away with connections which will create a follow-up.

YN BUSINESS

Question: Hoe verduurzamen we de samenwerking tussen ondernemers, experts en professionals?

Outcome: YN Business brengt verschillende ondernemers, experts en professionals bij elkaar om te samen met elkaar een uitdaging van een ondernemer op te lossen. Agents of Change faciliteert dit proces met een creatieve inslag. Het probleem verkennen, het genereren van verschillende ideeën, plan van aanpak en het proces van idee naar oplossing.

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Question: Hoe krijgen we meer digitale inclusie in Nederland?

Outcome: In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelen we op dit moment een concept rondom de challenge digitale inclusie. Aan de hand van Design Thinking & onze waarden van ‘involves anyone that matters’ ontwikkelen en onderzoeken we in samenwerken met de doelgroep een concept die vervolgens op schaalbaar zal zijn.

INNOVATIEWERKPLAATS ASSEN

Question: Hoe verduurzamen we de samenwerking tussen studenten en docenten/onderzoekers van MBO en HBO?

Outcome: Ondernemers werken samen met studenten en docenten/onderzoekers van MBO en HBO aan projecten die uitmonden in producten en processen van de toekomst. Agents of Change faciliteert het proces van ideeën genereren, samenwerken, oordeel uitstellen en procesbewaking.

CAREER MINOR

Question: How can we give our students more insight in de individual differences and how that influences teamwork?

Outcome: Real life teamwork experience, where in talents of each individual were visible.

INNOVATIEWERKPLAATS ASSEN

Question: Hoe verduurzamen we de samenwerking tussen studenten en docenten/onderzoekers van MBO en HBO?

Outcome: Ondernemers werken samen met studenten en docenten/onderzoekers van MBO en HBO aan projecten die uitmonden in producten en processen van de toekomst. Agents of Change faciliteert het proces van ideeën genereren, samenwerken, oordeel uitstellen en procesbewaking.

Level-UP

Level-Up is een initiatief vanuit Agents of Change. Dit is een tool om als zorgprofessional in te zetten om meer inzicht te verkrijgen in de talenten en hulpvragen van je cliënt. Het accent ligt op het ontdekken van talent, veerkracht en wat het leven zinvol maakt.  Het benadrukt het potentieel in plaats van de beperking.

CONTACT

Oude Boteringestraat 47
9712 GD Groningen

06 22943959
info@agentsofchange.nl