Zelf blijven begrijpen hoe complex transitievraagstukken zijn doen we door met twee voeten in de klei te blijven staan. We pakken vraagstukken op omdat wij vinden dat het nodig is.
Door het inzetten van creativiteit, kennis uit de wetenschap, onze eigen drive, bovenal de eindgebruikers centraal te stellen zijn wij continue bezig om verandering te realiseren. We proberen draagvlak te vergroten, ketens te doorbreken en nieuwe op te bouwen. Na veel prototypen durven we het aan om dit als dienst aan te bieden.
Behoefte aan een andere mindset en houding rondom het vraagstuk dat jullie bezig houdt? Van vraagstuk naar concept, van visie naar realisatie. Agents Of Change is onderdeel van transitievraagstukken in diverse organisaties en instellingen. We realiseren daadkracht, creativiteit en vergroten de innovatiekracht in het gehele proces. Hoe groot of klein onze rol ook is, bij ons betekent begeleiden "samen leren".

Onze producten.

Innovatieve opleidingsprogramma's.

De houdbaarheid van kennis neemt af, nieuwe toepassingen en vaardigheden ontwikkelen zicht. Om kunnen gaan met transitievragen, intrapreneurship, co-creatie kunnen realiseren en innovatie bewegen is nodig om toekomstbestendig te kunnen zijn. De Agents Academy biedt programma’s voor organisaties en het onderwijs die willen bouwen aan de toekomst.

Agents Academy.

voor organisaties die willen bouwen aan de toekomst.

Sociaal Lab.

Experimenteer ruimte voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

Experimenteer ruimte voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

In veel maatschappelijke vraagstukken staan we steeds meer tegenover elkaar dan dat we het samen doen.  Kenmerkend in de aanpak van Agents Of Change is het aangaan van het dialoog, ‘common ground’, creativiteit, daadkracht en de focus op resultaat.  Het lab maakt complexe opgaven begrijpelijk. 

De oplossing voor de wachtlijst.

Het preventie programma voor mentale gezondheid van jonge mensen. Waarin de methode action-learning en leren in groepsverband de basis vormen. Het de-medicaliseren van persoonlijke vraagstukken.

Life Skills Programma

preventief werken aan welzijn.

Onze diensten.

Procesbegeleiders.

Complexe vraagstukken vragen om een aanpak waarbij de gehele organisatie met bijbehorende stakeholders (eco-systeem) in transitie zijn. En dit gaat niet over 1 nacht ijs. We gaan met elkaar op avontuur. Wat de uitkomsten precies zijn weten we van tevoren niet. Wel kunnen we beloven dat we koersen met de waardes van het betreffende eco-systeem. Daarbij weten we altijd complexe vraagstukken te transformeren tot nieuwe kansen, ons logo is niet voor niets het “Lemonade principle”. Vanuit een ontwerpgerichte en waarderende benadering brengen wij een ieder in beweging. We laten je ervaren welke waarde creativiteit toevoegt aan de ontwikkeling om zo ‘meer’ toekomstbestendig te zijn.

Gedurende het avontuur hebben we diverse tools in onze rugzak zitten om in te kunnen spelen op de verschillende situaties die zich voor gaan doen. Daarbij geloven we in co-creatie en zal je zien dat deze manier van werken de (onverwachte) potentie van vele zal benutten. 

Aanjagers.

Op zoek naar aanjagers, vuurtjestokers of dwarsverbinders binnen je organisatie? Agents of Change brengen een nieuwsgierige blik, een kritische noot met een hoop creativiteit mee. Deze aanjagers hebben een visie van hoe de toekomst eruit zou kunnen zien en zijn vastbesloten om de veranderingen in gang te zetten die nodig zijn om deze toekomst te realiseren.

Deze aanjagers kunnen op verschillende niveaus actief zijn binnen de organisatie. Ze opereren vaak als een katalysator voor verandering, en zijn in staat om anderen te inspireren en te mobiliseren om zich aan te sluiten bij de vernieuwing. Hun inzet en betrokkenheid binnen de organisatie zijn cruciaal voor het realiseren van de noodzakelijke veranderingen om zo een duurzame en waardevolle samenleving te creëren.

Voorbeelden.

Hoe kunnen we de eindgebruiker verbinden aan initiatieven die er zijn in Nederland om digitale vaardigheden te versterken? 

Uit ons onderzoek naar de doelgroep, en de verschillende prototype-sessies blijkt dat de doelgroep, de “digitaal laaggeletterden”, in veel bestaande lokale netwerken vindbaar is. Lokale netwerken zijn er in allerlei formaten te vinden en bestaan in elke buurt, van een lokale actieve breiclub tot aan de wekelijkse bezoekers van het taalhuis. Deze lokale netwerken vormen de sleutel tot succes.

Energiehub 050 is een project dat wij begeleiden in het proces om te komen tot een versnelling van de energie transitie.

Het gaat hierbij om een samenwerking die multidisciplinair, multilevel en multiperspectief is, waarbij partijen uit overheid, onderwijs (MBO) en bedrijfsleven op basis van gelijkwaardigheid samen werken aan de energie transitie, samen leren en samen innoveren. Het doel is om te komen tot een collectief creatief proces van professionals uit meerdere organisaties die nieuwe producten, processen of diensten genereren en ontwikkelen.

Hoe kunnen we een positieve en lerende beweging creëren om samen te (blijven) genieten van het Noorderplantsoen?

Burgerparticipatie. Maar hoe creëren we een beweging waarbij de burger ook voelt en ervaart dat ze mee werken aan complexe vraagstukken? Kenmerkend in de aanpak van Agents of Change is het aangaan van de dialoog, ‘common ground’, creativiteit, daadkracht en focus op resultaat.Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid van de betrokkenen, wederkerigheid, openheid en vertrouwen. 

groningen-logo

Hoe kunnen we bouwen aan een nieuw eco-systeem waarin we de zorg van de toekomst bouwen? 

Een opleidingsprogramma waarin locatiemanagers van de verschillende locaties worden opgeleid tot experts op het gebied van eindgebruikers centraal te stellen, innovatief werken en denken. Methodiek Design Thinking werd gebruikt als leidraad voor het gehele opleidingsproces. Met zowel plenaire settings, themagroepen en individuele coaching. 

Onderwijs in transitie, hoe kunnen we een nieuwe kijk en daarmee een nieuw concept van het Profielwerkstuk ontwerpen en implementeren? 

Het is gestart vanuit een aantal docenten die zagen dat de leerlingen altijd aan het einde van het proces pas begonnen met ‘rennen’. Het profielwerkstuk is ontstaan vanuit de gedachte dat het de aansluiting van je vervolg studie zou versterken: maar werkt dat eigenlijk wel op deze manier?  De kracht van dit proces zat hem in co-creatie. Zowel docent als leerling zaten samen om tafel om op te halen “wat werkt er aan het huidige systeem?” en “waar heb ik nog behoefte aan?”.

Contact.