Het Sociaal Lab

Het Sociaal Lab vraagt geduld omdat je niet meteen een snelle oplossing kunt verwachten. Het vergt tijd om elkaar te begrijpen en het probleem goed te analyseren. Maar daar krijg je dan wel een échte oplossing voor terug. Daarmee creëren we meer draagvlak voor de oplossingen die geïmplementeerd worden omdat ze voortkomen uit een proces waar alle stakeholders bij betrokken zijn.