Blog

Blog.

Op deze pagina kun je blogs lezen over wat we doen, waar we voor staan en hoe zich dat in de praktijk vertaalt.

Bij Agents of Change is het ons werk om bestaande, problematische systemen te doorbreken en nieuwe ketens vorm te geven. Dit is natuurlijk niet van de ene op de andere dag gebeurd. Transitie heeft tijd nodig. Tijd en mensen. Mensen zoals jij.

Het Sociaal Lab

Het Sociaal Lab vraagt geduld omdat je niet meteen een snelle oplossing kunt verwachten. Het vergt tijd om elkaar te begrijpen en het probleem goed te analyseren. Maar daar krijg je dan wel een échte oplossing voor terug. Daarmee creëren we meer draagvlak voor de oplossingen die geïmplementeerd worden omdat ze voortkomen uit een proces waar alle stakeholders bij betrokken zijn.