Agents of Change

Level-Up

Professioneel experimenteren in de Zorg

Level-UP is een concept van Agents of Change, ontstaan uit human-centered design. Oftewel, ontworpen en ontwikkeld door en voor de eindgebruiker. 
Een cursus,  4 halve dagen, voor de zorgprofessional om meer inzicht te verkrijgen in de talenten en hulpvragen van je cliënt. Het accent ligt op het ontdekken van talent, veerkracht en wat het leven zinvol maakt. Het benadrukt het potentieel in plaats van de beperking. Level-Up werkt met de mindset van professioneel experimenteren, leren en eigenaarschap van de verandering.

"We waarborgen de kracht van het experiment in jouw eigen context"

Inspelen op de behoefte

Je hebt een mindset en tools om het behalen van deze doelen om te zetten in haalbare succeservaringen.

Inzicht in talent en veerkracht

Je hebt bouwstenen om de doelen die dicht bij jouw cliënt zelf staan te behalen.

 

Waardevol contact

Je leert professioneel experimenteren waardoor je Level-UP kunt integreren in je dagelijkse werkzaamheden.

De bouwstenen

De kunst van positieve vragen stellen.

Leren professioneel experimenteren.

Het achterhalen van intrinsieke motivatie.

Van een doel naar het experiment.

Het tastbaar maken van doelen.

Level-Up integreren in de praktijk.

Level-Up is voor zorgprofessionals die zowel direct als indirect in contact staan met cliënten. Level-Up is een cursus die toewerkt naar eigenaarschap van een nieuwe manier van werken. Wij geloven in action-based learning, oftewel leren terwijl je doet.
The Agents of Change

Attitude affects Outcome. 
Samen de zorg verbeteren? levelup@agentsofchange.nl