Agents of Change.

Onze attitude en affect.

1.

Sterke persoonlijke & professionele identiteit.

Agents of Change staan voor Attitude Affects Outcome. Datgene waar wij in geloven weten wij te uiten in houding, mindset en gedrag. Onze identiteit sijpelt door in alles wat we doen, niet door toevalligheden maar door bewuste keuzes die wij maken. Waardoor wij altijd met een enorme drive doen wat we doen. Vraagstukken waar wij mee werken berusten zich ook altijd op het DNA van het team, de organisatie of het individu. Om dat te kunnen doen besteden we tijd aan “Waar sta je voor?” Wat is jullie verhaal? Dit vormt altijd het uitgangspunt, de voedingsbodem waarop we verder bouwen. Waardoor de oplossing die ontstaat niet voelt als een verrassing, maar als een logisch gevolg van datgene wat jullie al doen. 

1.

Sterke persoonlijke & professionele identiteit.

Agents of Change staan voor Attitude Affects Outcome. Datgene waar wij in geloven weten wij te uiten in houding, mindset en gedrag. Onze identiteit sijpelt door in alles wat we doen, niet door toevalligheden maar door bewuste keuzes die wij maken. Waardoor wij altijd met een enorme drive doen wat we doen. Vraagstukken waar wij mee werken berusten zich ook altijd op het DNA van het team, de organisatie of het individu. Om dat te kunnen doen besteden we tijd aan “Waar sta je voor?” Wat is jullie verhaal? Dit vormt altijd het uitgangspunt, de voedingsbodem waarop we verder bouwen. Waardoor de oplossing die ontstaat niet voelt als een verrassing, maar als een logisch gevolg van datgene wat jullie al doen. 

2.

Transformeren behoefte tot actie.

Agents of Change weten binnen de organisatie, team of het individu het ondernemende gedrag te stimuleren. We vergroten het eigenaarschap over vraagstukken en we weten de weg te faciliteren van “grote dromen” naar kleine haalbare succes stappen. Typerend voor onze werkwijze is dat we een iteratieve werkwijze hanteren met ontwerpgerichte methodieken. Deze werkwijze geeft ons de mogelijkheid om continue in te spelen op de kansen, problemen en verrassingen die zich voordoen gedurende het proces. We blijven acteren op wat de context ons brengt, we zijn daarmee flexibel maar weten de rode draad vast te houden, waardoor we samen het gewenste resultaat bewerkstelligen. We toetsen continu datgene wat we doen aan de praktijk en realiseren we impact al in het proces. 

2.

Transformeren behoefte tot actie.

Agents of Change weten binnen de organisatie, team of het individu het ondernemende gedrag te stimuleren. We vergroten het eigenaarschap over vraagstukken en we weten de weg te faciliteren van “grote dromen” naar kleine haalbare succes stappen. Typerend voor onze werkwijze is dat we een iteratieve werkwijze hanteren met ontwerpgerichte methodieken. Deze werkwijze geeft ons de mogelijkheid om continue in te spelen op de kansen, problemen en verrassingen die zich voordoen gedurende het proces. We blijven acteren op wat de context ons brengt, we zijn daarmee flexibel maar weten de rode draad vast te houden, waardoor we samen het gewenste resultaat bewerkstelligen. We toetsen continu datgene wat we doen aan de praktijk en realiseren we impact al in het proces.  

Benutten het potentieel van henzelf en anderen.

Agents of Change werken altijd vanuit de talenten die zich al binnen de organisatie, team of individu bevinden. We weten deze talenten inzichtelijk te maken, te verbinden aan vraagstukken en het effect ervan te vergroten. Onze mensgerichte benadering start altijd vanuit het vraagstuk en we weten elke betrokkene van het vraagstuk aan te spreken op het ondernemende vermogen. We faciliteren en organiseren het lerend vermogen binnen de organisatie, mensen (her)ontdekken elkaars drive, het individu overstijgt zichzelf en het team ervaart een flow van anders werken en leren met elkaar. 

3.

3.

Benutten het potentieel van henzelf en anderen.

Agents of Change werken altijd vanuit de talenten die zich al binnen de organisatie, team of individu bevinden. We weten deze talenten inzichtelijk te maken, te verbinden aan vraagstukken en het effect ervan te vergroten. Onze mensgerichte benadering start altijd vanuit het vraagstuk en we weten elke betrokkene van het vraagstuk aan te spreken op het ondernemende vermogen. We faciliteren en organiseren het lerend vermogen binnen de organisatie, mensen (her)ontdekken elkaars drive, het individu overstijgt zichzelf en het team ervaart een flow van anders werken en leren met elkaar. 

Staan altijd in verbinding met iedereen die er toe doet. ​

Agents of Change geloven er in dat een duurzame verandering niet alleen te realiseren is. We hebben daar het hele systeem voor nodig. Wanneer wij sessies organiseren nodigen wij dan ook iedereen uit om deel te nemen, we creëren draagvlak door altijd de verbinding te zoeken. Om van een vraagstuk tot oplossing te komen staan wij continu in contact met eindgebruikers en weten hen niet alleen te betrekken, maar ook onderdeel te laten zijn van de oplossing. Agents creëren wederzijdse aantrekkelijkheid in de organisatie. We geloven dat leren plaatsvindt door het werken aan projecten met collega’s, stakeholders en in een context die voor hem aantrekkelijk is. Zo vermeerderen we  kennis en vaardigheden. 

4.

4.

Staan altijd in verbinding met iedereen.

Agents of Change geloven er in dat een duurzame verandering niet alleen te realiseren is. We hebben daar het hele systeem voor nodig. Wanneer wij sessies organiseren nodigen wij dan ook iedereen uit om deel te nemen, we creëren draagvlak door altijd de verbinding te zoeken. Om van een vraagstuk tot oplossing te komen staan wij continu in contact met eindgebruikers en weten hen niet alleen te betrekken, maar ook onderdeel te laten zijn van de oplossing.Agents creëren wederzijdse aantrekkelijkheid in de organisatie. We geloven dat leren plaatsvindt door het werken aan projecten met collega’s, stakeholders en in een context die voor hem aantrekkelijk is. Zo vermeerderen we  kennis en vaardigheden. 

Werken en denken altijd co-creatief.

Agents of Change bedenken nooit zelf ‘de goude oplossing’ maar het ontstaat altijd in een co-creatief proces. Waarin een multidisciplinair karakter wordt gerealiseerd en creativiteit leidt tot vernieuwde inzichten en in oplossingen. De uitkomsten zijn verrassend en passend in de organisatie / het team. Agents of Change hebben de tools en ervaring om het co-creatieve proces te faciliteren en vorm te geven. Waar anderen beren op de weg zien, weten wij deze om te zetten in kansen. In ons werken betekent dit dat we onze ontwikkelde producten continue afstemmen en aanbieden (testen) aan potentiële gebruikers in verschillende fasen van het ontwerpproces. We verbinden ons eigen netwerk aan vraagstukken van klanten om zodoende kennis en ervaring optimaal in te zetten.

5.

5.

Werken en denken altijd co-creatief.

Agents of Change bedenken nooit zelf ‘de goude oplossing’ maar het ontstaat altijd in een co-creatief proces. Waarin een multidisciplinair karakter wordt gerealiseerd en creativiteit leidt tot vernieuwde inzichten en in oplossingen. De uitkomsten zijn verrassend en passend in de organisatie / het team. Agents of Change hebben de tools en ervaring om het co-creatieve proces te faciliteren en vorm te geven. Waar anderen beren op de weg zien, weten wij deze om te zetten in kansen. In ons werken betekent dit dat we onze ontwikkelde producten continue afstemmen en aanbieden (testen) aan potentiële gebruikers in verschillende fasen van het ontwerpproces. We verbinden ons eigen netwerk aan vraagstukken van klanten om zodoende kennis en ervaring optimaal in te zetten.