AGENTS OF CHANGE

Creëren leer-ervaringen.

Transitie Tour.

Complexe vraagstukken vragen om een aanpak waarbij de gehele organisatie met bijbehorende stakeholders (eco-systeem) in transitie zijn. Vanuit een ontwerpgerichte en waarderende benadering brengen wij een ieder in beweging. We laten u ervaren welke waarde creativiteit toevoegt aan de ontwikkeling om zo ‘meer’ toekomstbestendig te zijn.

Transitie Design. Mindset. Ecosysteem.  Ontwerp principes. Adaptieve professionals.

Innovatie Inspiratie.

Behoefte aan een kennis of inspiratie boost? In diverse workshops en masterclasses nemen we jullie graag mee in het werken & denken als een Agent of Change.  Een studiedag, design sprint of een teamdag organiseren? Neem dan ook contact met ons op. Dan kunnen we brainstormen over een totaal-programma! 

Design thinking. Brainstormen. Mindset. Designsprint. Innovatielab. Werken vanuit talent.

Strategie Succes.

Een strategie, missie of visie ‘uitrollen’ is taal die we tegenkomen in de intakes die we afnemen in verschillende domeinen. Wij geloven hier niet in en ervaren dat dit een andere aanpak vraagt. Met onze Strategie Succes aanpak nemen we alle medewerkers mee van begin tot eind om zo te komen tot een gedragen aanpak die zichtbaar vertaald is in de praktijk.

Design based. Kansen zien en creëren. Eindgebruiker centraal. Gedragen resultaat. Adaptief.

Complexe vraagstukken.

Wij weten altijd complexe vraagstukken te transformeren tot nieuwe kansen, ons logo is niet voor niets het Lemonade principle! Vanuit complexe vraagstukken ontstaan concepten. Dit creëren we samen met de klant en soms omdat wij zelf vinden dat het nodig is.

Multidisciplinair. Leren in de praktijk. Evidence based. Co-creatie. Practice what you preach.

Attitude affects outcome.

Beroepen ontwikkelen zich snel en nieuwe beroepen ontstaan. De houdbaarheid van kennis neemt af, nieuwe toepassingen en vaardigheden ontwikkelen zich. Dit vraagt om betrokken, wendbare en flexibele professionals. Professionals die zich onderscheiden door innovatie- en verander vraagstukken op een eigen wijze manier te realiseren binnen de organisatie. Het vraagt om professionals met een bepalende attitude, oftewel Agents of Change.

Transitie tour.

Complexe vraagstukken vragen om een aanpak waarbij de gehele organisatie met bijbehorende stakeholders (eco-systeem) in transitie zijn. Vanuit een ontwerpgerichte en waarderende benadering brengen wij een ieder in beweging. We laten u ervaren welke waarde creativiteit toevoegt aan de ontwikkeling om zo ‘meer’ toekomstbestendig te zijn.

Transitie design. Mindset. Duurzaam proces.
Ontwerp principes.  Adaptieve professionals.

Leren innoveren.

Behoefte aan een kennis of inspiratie boost? In diverse workshops en masterclasses nemen we jullie graag mee in het werken & denken als een Agent of Change.  Een studiedag, design sprint of een teamdag organiseren? Neem dan ook contact met ons op. Dan kunnen we brainstormen over een totaal-programma! 

Design thinking. Brainstormen. Mindset. Designsprint. Innovatielab. Werken vanuit talent.

Strategie Succes.

Een strategie, missie of visie ‘uitrollen’ is taal die we tegenkomen in de intakes die we afnemen in verschillende domeinen. Wij geloven hier niet in en ervaren dat dit een andere aanpak vraagt. Met onze Strategie Succes aanpak nemen we alle medewerkers mee van begin tot eind om zo te komen tot een gedragen aanpak die zichtbaar vertaald is in de praktijk.

Design based. Kansen zien en creëren. Eindgebruiker centraal. Gedragen resultaat. Adaptief.

Complexe vragen.

Wij weten altijd complexe vraagstukken te transformeren tot nieuwe kansen, ons logo is niet voor niets het Lemonade principle! Vanuit complexe vraagstukken ontstaan concepten. Dit creëren we samen met de klant en soms omdat wij zelf vinden dat het nodig is. 

Multidisciplinair. Kansen zien en creëren. Onvoorspelbaarheden benutten. 

Ons werk.

We zijn niet alleen creatieve denkers, wij realiseren (totaal) concepten. Soms in samenwerking met een klant, soms omdat wij zelf vinden dat het nodig is. We werken altijd met de mindset Attitude Affects Outcome.

Door het inzetten van creativiteit, kennis uit de wetenschap, en bovenal de eindgebruiker centraal te stellen realiseren we de veranderingen in een co-creatief proces. We hanteren een iteratieve werkwijze waardoor ideeën en prototypes continu worden onderzocht en getoetst bij de eindgebruikers in de praktijk.

AgentsofChange_logo

Agents Academy.


School van de toekomst. Ontwikkelingsprogramma voor het onderwijs & bedrijfsleven voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

Lemonpart2

Kees. Werkt.


Werkt aan wendbare & flexibele professionals . Een totaal concept voor minder verzuim in de organisatie. Die zowel managers als medewerkers in staat stellen regie te nemen over verzuim.

Inkaart Nederland

Kaart het aan.

Ontwikkeltraject om regionaal digitale inclusie aan te kaarten. Kaart het Aan is een werkwijze dat leidt tot meer digitale inclusie in Nederland.

levelUp_agentsofchange

Level Up.

De cursus voor (zorg)professionals om drijfveren en intrinsieke motivatie te ontdekken en te experimenteren in professionele context. ​

Werkwijze.

1. In gesprek.

Het vraagstuk verkennen, waar ligt de behoefte, stakeholders in kaart, inzicht in de geschiedenis, wat is de visie van de transitie, hoe ziet het eruit

2. Van vraag naar ontwerp.

Aan de hand van het gesprek of gesprekken creëren we een voorstel die inzichtelijk maakt hoe we het proces gaan vormgeven. Met heldere spelregels, tijdspad en (leer)uitkomsten. 

3. Start & Reflectie.

Tijdens de eerste bijeenkomst creëren we meteen impact en toetsen we ondertussen ons ontwerp. Samen staan we stil om te verkennen wat er nog nodig is om daadwerkelijk de transitie te realiseren. Waar nodig passen we het ontwerp aan.

4. In transitie.

De loop van toetsen, implementeren, ontwerp aanpassen, inspelen op de behoeftes die verschijnen is voor ons een continu proces. Wanneer je aan 1 knop draait in een geheel systeem kan je niet voorspellen hoe het reageert. De relatie tussen ons en de klant wordt altijd hechter gedurende het proces. 

5. Vieren van succes.

We vieren altijd succes! We staan stil bij het gehele proces en we geven daarbij altijd terug waar de kansen liggen voor de toekomst.

Onze klanten.