Level Up.

door een nieuwe manier van denken & werken.

De cursus voor (zorg)professionals om drijfveren en intrinsieke motivatie te ontdekken en te experimenteren in professionele context.

Wat is Level Up?

Level-Up is een cursus van 4 dagen voor (zorg)professionals, en alle andere mensen die meer inzicht willen in de talenten en hulpvragen van cliënt en medewerkers. De cursus is gebaseerd op de principes van positieve psychologie.

Het accent ligt daarom op het ontdekken van talent, veerkracht en wat het leven zinvol maakt. Het benadrukt het potentieel in plaats van de beperking. Level-Up werkt met de mindset van professioneel experimenteren, leren en eigenaarschap van de verandering. Level-Up is een concept van Agents of Change, ontstaan uit human-centered design. Ontworpen en ontwikkeld door en voor de eindgebruikers, zowel professional als cliënt. Wij geloven in action-based learning, oftewel leren terwijl je doet.

Programma.

Het tastbaar maken van doelen.​

Het achterhalen van intrinsieke motivatie.

Leren professioneel experimenteren in eigen praktijk.

Theorie: positieve psychologie & gezondheid.

Iteratief leren en samenwerken.

Van een doel naar het experiment.

Uitkomsten.

Jij weet inzicht te verkrijgen in het talent en drijfveren van anderen. Om deze vervolgens in te kunnen zetten als bouwstenen die daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteit van leven.

Na het volgen van de cursus zal er een verschuiving plaats vinden naar waardevol en gelijkwaardig contact. De theorie van de positieve psychologie wordt je eigen gemaakt, en oefen je door toe te passen in je gesprekken. Je zult leren inspelen op de individuele behoefte van de ander. Je leert professioneel te experimenteren waardoor je Level-Up kunt integreren in je dagelijkse professionele context. 

Contact

Bel, mail, kom langs of stuur een appje!

06 22 94 39 59
Oude Boteringestraat 47, Groningen
info@agentsofchange.nl