Life Skills Programma: Sterker In Je Schoenen Staan Terwijl Je Wacht. 

Introductie

Bij Agents of Change is het ons werk om bestaande, problematische systemen te doorbreken en nieuwe ketens vorm te geven. Dit is natuurlijk niet van de ene op de andere dag gebeurd. Transitie heeft tijd nodig. Tijd en mensen. Mensen zoals jij. 

Met het Life Skills Programma zijn we als aanjager bezig gegaan met het vraagstuk van het welzijn van jongeren. In de afgelopen anderhalf jaar hebben we geen ruimte ervaren om binnen het bestaande systeem aan de slag te gaan. Daarom hebben we zelf een concept opgezet om verandering te inspireren en te realiseren.

Binnen het zorgsysteem gaat het dus niet goed. We maken ons zorgen over alarmerende statistieken met betrekking tot eenzaamheid, psychische klachten en suïcidale gedachten onder jongeren. De huidige gezondheidszorg lijkt deze problemen niet aan te kunnen.

Veel van deze jonge mensen komen op ellenlange – en dagelijks groeiende – wachtlijsten te staan. Het systeem faalt hier. Iemand die vroegtijdig aan de bel trekt, moet misschien toch nog zo lang wachten dat hulp (te) laat komt. 

Onze Oplossing

In de afgelopen anderhalf jaar hebben we met verschillende stakeholders gesproken – zoals huisartsen, praktijkondersteuners, studenten, hogescholen etc. – om de problematiek in kaart te brengen. We  kwamen erachter dat heel veel studenten dezelfde klachten hebben, en dat ze die allemaal op individuele basis proberen op te lossen. Ook bleek dat er op dit moment binnen het huidige systeem geen ruimte is om voor dit specifieke vraagstuk een transitie richting preventie vorm te geven. 

Om die transitie aan te jagen hebben we het Life Skills Programma opgezet. In samenwerking met huisartsenpraktijk Radesingel in Groningen zorgen we ervoor dat mensen die nu op de wachtlijst staan voor gesprekken met de praktijkondersteuner bij ons terecht kunnen. Dit programma is op vrijwillige basis en we zitten voor het komende academisch jaar vol. 

Wat Is Het Life-Skills Programma

In onze groepssessies streven we ernaar het zelfregulerende vermogen van de deelnemers te versterken. Dit betekent dat we hen empoweren met de vaardigheden die ze nodig hebben om de uitdagingen in hun leven aan te pakken. We willen dat ze de regie over hun leven nemen, of deze herwinnen als ze die al waren kwijtgeraakt. Centraal in ons programma staat het benutten van hun individuele talenten en het toepassen van positieve psychologie om de nadruk te leggen op kansen in plaats van problemen.

Tijdens onze sessies faciliteren we het leerproces dat zich vooral buiten de deur afspeelt. We stellen de deelnemers in staat om (opnieuw) vertrouwen te krijgen in hun eigen talenten, waardoor ze in hun unieke levenscontext stappen in de juiste richting te zetten. 

Ons programma helpt studenten en jongeren hun problemen te begrijpen zonder medische labels (de-medicalisering). Dit draagt bij aan een wereld waarin het normaler wordt om kwetsbare vraagstukken te delen met leeftijdsgenoten en anderen. 

De Eerste Reacties

De eerste reacties die we gekregen hebben zijn positief en daar zijn we best een beetje trots op. Mensen vinden het programma laagdrempelig, ze vinden het fijn om met relatief onbekende mensen een probleem te bespreken en het woord “gezellig” is zelfs een aantal keer gevallen. Ze komen binnen als individu en eindigen het programma als groep. Mensen zijn blij dat ze gekomen zijn en dat vinden we een prachtig compliment. 

We zijn erg blij dat we dit project hebben kunnen opzetten, en dankbaar voor de moed die huisartsenpraktijk Radesingel laat zien door de stap te zetten richting nieuwe manieren van denken en werken. 

Conclusie

Dit is slechts de eerste stap die we willen zetten binnen het zorgsysteem. Om het grotere geheel te doen kantelen is meer nodig. Voor nu omarmen we deze stap, richten we ons vooral tot de vele jongeren en tegelijkertijd zullen we deze transitie verder vormgeven met stakeholders.

Ben je een huisarts en wil je het Life Skills Programma met ons uitbreiden? Of wil je met ons meebouwen aan de volgende stappen? Mail dan naar margo@agentsofchange.nl, of bel naar +31 6 22943959.

Nieuwsgierig naar onze laatste updates en inzichten?

Meer leesvoer