Wat is co-creativiteit?

In het woord co-creative zijn drie (!) betekenissen samengevoegd. Collaboratie + creatie + creatief = co-creative! 

Collaboratie gaat over samenwerken, en samen werken. Een sociaal aspect dat wordt toegevoegd aan de betekenis van werken. Creatie betekent “het scheppen van iets”. In ons geval, het scheppen van concepten om de transitie naar de verandering van het betreffende individu, team of organisatie te realiseren. Deze creatie doen wij niet tussen vier muren met een aantal experts, nee wij gaan voor co-creatie. 

Het begrip co-creatie werd als eerste gebruikt de ontwikkeling en/of productie van goederen en diensten in de private sector waarbij de eindgebruiker actief betrokken wordt (Prahalad & Ramaswamy, 2000). De reden is dat het product hierdoor beter aansluit bij de wensen van de klant en zo extra toegevoegde waarde voor het bedrijf oplevert. Daarnaast kan de gebruiker delen van het productieproces overnemen wat bijdraagt aan de efficiëntie hiervan (Prahalad & Ramaswamy, 2000). Op deze manier bevordert co-creatie gebruikerstevredenheid, loyaliteit van de klant, kostenreductie en concurrentievoordeel (Voorberg e.a., 2013).

Co-creatie wordt in verschillende fases vaak ingezet,  zoals de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering, handhaving en/of evaluatie (De Graaf, 2007; Bekkers & Meijer, 2010). Agents of Change werken altijd in co-creatie, dat wil zeggen vanaf het begin van het vraagstuk tot en met de realisatie van de transitie. Co-creatie is een ontwerpend proces, wat te herkennen is in het tweede deel van het woord. Dit houdt in dat tijdens het proces ‘iets’ gecreëerd wordt; er wordt dus naar een bepaald doel toegewerkt. Dit doel wordt altijd geschetst vanuit de organisatie, team of individu waarmee we co-creëren. Om dit ontwerpen mogelijk te maken is het van belang dat aan het begin nog niet duidelijk is wat er aan het einde uit gaat komen. 

Agents of Change zijn onderscheidend door het inzetten van creativiteit in alles wat zij doen. Creatief in denken, mindset, tools & uitingsvormen. Dit versterkt de potentie die tot uitting 

Nieuwsgierig naar onze laatste updates en inzichten?

Meer leesvoer